W roku 2021 mija 80. rocznica rozpoczęcia przez Poselstwo Rzeczypospolitej Polskiej w szwajcarskim Bernie akcji ratowania Żydów z Zagłady. Z tej okazji Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił rok 2021 - Rokiem Grupy Ładosia.

Aleksander Ładoś był politykiem związanym z PSL "Piast", znanym publicystą, ale przede wszystkim dyplomatą, który zdobywał doświadczenie od pierwszych chwil odzyskania przez Polskę niepodległości. W ramach swojej służby dyplomatycznej był członkiem delegacji polskiej na rozmowy pokojowe z Rosją Sowiecką w Mińsku i Rydze. W 1940 roku został mianowany Posłem RP w Bernie w Szwajcarii. Tam wraz z pracownikami placówki prowadził akcję "Sprawy paszportowe", pod tym kryptonimem organizował dla polskich Żydów paszporty krajów Ameryki Południowej. Ich posiadacze byli wywożeni z okupowanej Polski do miejscowości Vittel we Francji i w ten sposób ratowani przed Holokaustem. Była to największa akcja dyplomatyczna na rzecz ratowania Żydów.

W zasobie Archiwum Akt Nowych znajduje się korespondencja dyplomatyczna Aleksandra Ładosia, dokumenty Poselstwa w Bernie będące unikatowym zapisem akcji ratowania Żydów z Holokaustu. Z okazji Roku Grupy Ładosia Archiwum Akt Nowych udostępnia online ich skany.