Bronisław Piłsudski – działacz niepodległościowy, zesłaniec, etnograf.

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

8 kwietnia 2020

Starszy o rok brat Józefa urodził się w 1866 roku w Zułowie w ówczesnej guberni wileńskiej Imperium Rosyjskiego. Po ukończeniu gimnazjum w Wilnie rozpoczął studia prawnicze w Petersburgu. Tam włączył się w działalność konspiracyjną organizacji „Wola Ludu”, która zamierzała dokonać zamachu na cara Aleksandra III. Po aresztowaniu Bronisław został skazany na karę śmierci, która została zamieniona na 15 lat katorgi na wyspie Sachalin. Na początku rozpoczął pracę dorywczą w miejscowej kancelarii, po czym na stałe został nauczycielem.

W latach 1894-1896 prowadził obserwacje  pogody w stacji meteorologicznej oraz prowadził badania botaniczne dla muzeum w Chabarowsku. Jednak głównym jego zajęciem stała się praca badawcza nad folklorem Giliaków (Nichwów), czyli paleoazjatyckich ludów. Po skróceniu kary w 1899 roku i po trzech latach częściowym odzyskaniu praw obywatelskich , Piłsudski otrzymał środki finansowe na dalsze prowadzenie badań na Sachalinie i japońskiej wyspie Hokkaido. Wówczas zajmował się Ajnami i Orokowami. Po rozruchach związanych z rewolucją 1905 roku przedostał się do Japonii, gdzie również zajmował się badaniami etnograficznymi. Stamtąd, przez USA i Francję wrócił na ziemie polskie. Zamieszkał w Galicji, gdzie włączył się w prace Towarzystwa Tatrzańskiego tworząc Sekcję Ludoznawczą mającą się zajmować kulturą górali Podhala, Spisza i Orawy. Po wybuchu I wojny światowej Piłsudski przeniósł się do Szwajcarii, gdzie włączył się w działalność komitetu niosącego pomoc finansową ofiarom wojny na Litwie. Po czym pod koniec 1917 roku przeniósł się do Francji, gdzie rozpoczął pracę w Komitecie Narodowym Polskim w Paryżu.

17 maja 1918 roku zmarł śmiercią samobójczą w nurtach Sekwany. Został pochowany na cmentarzu w Montmorency.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Broszura Bronisława Piłsudskiego o Ajnach i Gilakach na Sachalinie,1910 r.; AAN, Akta Bronisława Piłsudskiego, sygn. 137, k. 18.

  Broszura Bronisława Piłsudskiego o Ajnach i Gilakach na Sachalinie,1910 r.; AAN, Akta Bronisława Piłsudskiego, sygn. 137, k. 18.

 • Powiększ zdjęcie Fotografie typów ludności ajneńskiej z różnych wsi; AAN, Akta Bronisława Piłsudskiego, sygn. 119, k. 3.

  Fotografie typów ludności ajneńskiej z różnych wsi; AAN, Akta Bronisława Piłsudskiego, sygn. 119, k. 3.

 • Powiększ zdjęcie Fotografie typów ludności ajneńskiej z różnych wsi; AAN, Akta Bronisława Piłsudskiego, sygn. 119, k.2

  Fotografie typów ludności ajneńskiej z różnych wsi; AAN, Akta Bronisława Piłsudskiego, sygn. 119, k.2

 • Powiększ zdjęcie Fotografie typów ludności ajneńskiej z różnych wsi; AAN, Akta Bronisława Piłsudskiego, sygn. 119, k.4.

  Fotografie typów ludności ajneńskiej z różnych wsi; AAN, Akta Bronisława Piłsudskiego, sygn. 119, k.4.

 • Powiększ zdjęcie Fotografie typów ludności ajneńskiej z różnych wsi; AAN, Akta Bronisława Piłsudskiego, sygn. 119, k.1.

  Fotografie typów ludności ajneńskiej z różnych wsi; AAN, Akta Bronisława Piłsudskiego, sygn. 119, k.1.

 • Powiększ zdjęcie Fotografie typów ludności ajneńskiej z różnych wsi; AAN, Akta Bronisława Piłsudskiego, sygn. 119, k.5.

  Fotografie typów ludności ajneńskiej z różnych wsi; AAN, Akta Bronisława Piłsudskiego, sygn. 119, k.5.

 • Powiększ zdjęcie Fotografie typów ludności ajneńskiej z różnych wsi; AAN, Akta Bronisława Piłsudskiego, sygn. 119, k.6..jpg

  Fotografie typów ludności ajneńskiej z różnych wsi; AAN, Akta Bronisława Piłsudskiego, sygn. 119, k.6..jpg

 • Powiększ zdjęcie Fotografie typów ludności ajneńskiej z różnych wsi; AAN, Akta Bronisława Piłsudskiego, sygn. 119, k.7..jpg

  Fotografie typów ludności ajneńskiej z różnych wsi; AAN, Akta Bronisława Piłsudskiego, sygn. 119, k.7..jpg

 • Powiększ zdjęcie Fotografie typów ludności ajneńskiej z różnych wsi; AAN, Akta Bronisława Piłsudskiego, sygn. 119, k.8..jpg

  Fotografie typów ludności ajneńskiej z różnych wsi; AAN, Akta Bronisława Piłsudskiego, sygn. 119, k.8..jpg

 • Powiększ zdjęcie Fotografie typów ludności ajneńskiej z różnych wsi; AAN, Akta Bronisława Piłsudskiego, sygn. 119, k.10..jpg

  Fotografie typów ludności ajneńskiej z różnych wsi; AAN, Akta Bronisława Piłsudskiego, sygn. 119, k.10..jpg

 • Powiększ zdjęcie Fotografie typów ludności ajneńskiej z różnych wsi; AAN, Akta Bronisława Piłsudskiego, sygn. 119, k.12..jpg

  Fotografie typów ludności ajneńskiej z różnych wsi; AAN, Akta Bronisława Piłsudskiego, sygn. 119, k.12..jpg

 • Powiększ zdjęcie Fotografie typów ludności ajneńskiej z różnych wsi; AAN, Akta Bronisława Piłsudskiego, sygn. 119, k.13..jpg

  Fotografie typów ludności ajneńskiej z różnych wsi; AAN, Akta Bronisława Piłsudskiego, sygn. 119, k.13..jpg

 • Powiększ zdjęcie Fotografie typów ludności ajneńskiej z różnych wsi; AAN, Akta Bronisława Piłsudskiego, sygn. 119, k.15..jpg

  Fotografie typów ludności ajneńskiej z różnych wsi; AAN, Akta Bronisława Piłsudskiego, sygn. 119, k.15..jpg

 • Powiększ zdjęcie Fotografie typów ludności ajneńskiej z różnych wsi; AAN, Akta Bronisława Piłsudskiego, sygn. 119, k.17..jpg

  Fotografie typów ludności ajneńskiej z różnych wsi; AAN, Akta Bronisława Piłsudskiego, sygn. 119, k.17..jpg

 • Powiększ zdjęcie Fotografie typów ludności ajneńskiej z różnych wsi; AAN, Akta Bronisława Piłsudskiego, sygn. 119, k.19..jpg

  Fotografie typów ludności ajneńskiej z różnych wsi; AAN, Akta Bronisława Piłsudskiego, sygn. 119, k.19..jpg

 • Powiększ zdjęcie Fotografie typów ludności ajneńskiej z różnych wsi; AAN, Akta Bronisława Piłsudskiego, sygn. 119, k.28..jpg

  Fotografie typów ludności ajneńskiej z różnych wsi; AAN, Akta Bronisława Piłsudskiego, sygn. 119, k.28..jpg

 • Powiększ zdjęcie Fotografie typów ludności gilackich z różnych wsi. W centrum Bronisław Pilsudski; AAN, Akta Bronisława Piłsudskiego, sygn. 120, k. 1..jpg

  Fotografie typów ludności gilackich z różnych wsi. W centrum Bronisław Pilsudski; AAN, Akta Bronisława Piłsudskiego, sygn. 120, k. 1..jpg

 • Powiększ zdjęcie Fotografie typów ludności gilackich z różnych wsi; AAN, Akta Bronisława Piłsudskiego, sygn. 120, k. 2..jpg

  Fotografie typów ludności gilackich z różnych wsi; AAN, Akta Bronisława Piłsudskiego, sygn. 120, k. 2..jpg

 • Powiększ zdjęcie Fotografie typów ludności gilackich z różnych wsi; AAN, Akta Bronisława Piłsudskiego, sygn. 120, k.3..jpg

  Fotografie typów ludności gilackich z różnych wsi; AAN, Akta Bronisława Piłsudskiego, sygn. 120, k.3..jpg

 • Powiększ zdjęcie Fotografie typów ludności gilackich z różnych wsi; AAN, Akta Bronisława Piłsudskiego, sygn. 120, k.4..jpg

  Fotografie typów ludności gilackich z różnych wsi; AAN, Akta Bronisława Piłsudskiego, sygn. 120, k.4..jpg

 • Powiększ zdjęcie Fotografie typów ludności gilackich z różnych wsi; AAN, Akta Bronisława Piłsudskiego, sygn. 120, k. 7..jpg

  Fotografie typów ludności gilackich z różnych wsi; AAN, Akta Bronisława Piłsudskiego, sygn. 120, k. 7..jpg

 • Powiększ zdjęcie Fotografie typów ludności gilackich z różnych wsi; AAN, Akta Bronisława Piłsudskiego, sygn. 120, k. 8..jpg

  Fotografie typów ludności gilackich z różnych wsi; AAN, Akta Bronisława Piłsudskiego, sygn. 120, k. 8..jpg

 • Powiększ zdjęcie Fotografia rodziny z Amurlandu wieś Troickoje; AAN, Akta Bronisława Piłsudskiego, sygn.. 121., k.1..jpg

  Fotografia rodziny z Amurlandu wieś Troickoje; AAN, Akta Bronisława Piłsudskiego, sygn.. 121., k.1..jpg

 • Powiększ zdjęcie Fotografie typów ludności olteckiej z różnych wsi; AAN, Akta Bronisława Piłsudskiego, sygn. 122, k.1..jpg

  Fotografie typów ludności olteckiej z różnych wsi; AAN, Akta Bronisława Piłsudskiego, sygn. 122, k.1..jpg

 • Powiększ zdjęcie Fotografie typów ludności olteckiej z różnych wsi; AAN, Akta Bronisława Piłsudskiego, sygn. 122, k.3..jpg

  Fotografie typów ludności olteckiej z różnych wsi; AAN, Akta Bronisława Piłsudskiego, sygn. 122, k.3..jpg

 • Powiększ zdjęcie Fotografie typów ludności olteckiej z różnych wsi; AAN, Akta Bronisława Piłsudskiego, sygn. 122, k.5..jpg

  Fotografie typów ludności olteckiej z różnych wsi; AAN, Akta Bronisława Piłsudskiego, sygn. 122, k.5..jpg

 • Powiększ zdjęcie Fotografie typów ludności olteckiej z różnych wsi; AAN, Akta Bronisława Piłsudskiego, sygn. 122, k.7..jpg

  Fotografie typów ludności olteckiej z różnych wsi; AAN, Akta Bronisława Piłsudskiego, sygn. 122, k.7..jpg

 • Powiększ zdjęcie Fotografie typów męskich Oroko; AAN, Akta Bronisława Piłsudskiego, sygn. 123, k. 3..jpg

  Fotografie typów męskich Oroko; AAN, Akta Bronisława Piłsudskiego, sygn. 123, k. 3..jpg

 • Powiększ zdjęcie Fotografia z obozu jeńców w Szczypiornie, 19.10.1917 r.; AAN, Akta Bronisława Piłsudskiego, sygn. 124, k. 4..jpg

  Fotografia z obozu jeńców w Szczypiornie, 19.10.1917 r.; AAN, Akta Bronisława Piłsudskiego, sygn. 124, k. 4..jpg

 • Powiększ zdjęcie Fotografia z obozu jeńców w Szczypiornie, 1917 r.; AAN, Akta Bronisława Piłsudskiego, sygn. 124, k. 2..jpg

  Fotografia z obozu jeńców w Szczypiornie, 1917 r.; AAN, Akta Bronisława Piłsudskiego, sygn. 124, k. 2..jpg

 • Powiększ zdjęcie Fotografia z obozu jeńców w Szczypiornie; AAN, Akta Bronisława Piłsudskiego, sygn. 124, k. 7..jpg

  Fotografia z obozu jeńców w Szczypiornie; AAN, Akta Bronisława Piłsudskiego, sygn. 124, k. 7..jpg

 • Powiększ zdjęcie Fotografia z obozu jeńców w Szczypiornie; AAN, Akta Bronisława Piłsudskiego, sygn. 124, k. 19..jpg

  Fotografia z obozu jeńców w Szczypiornie; AAN, Akta Bronisława Piłsudskiego, sygn. 124, k. 19..jpg

 • Powiększ zdjęcie List Danysza z Instytutu Pasteura w Paryżu informujący o armii polskiej na Zachodzie, 07.01.1917 r.; AAN, Akta Bronisława Piłsudskiego, sygn. 10, k1..jpg

  List Danysza z Instytutu Pasteura w Paryżu informujący o armii polskiej na Zachodzie, 07.01.1917 r.; AAN, Akta Bronisława Piłsudskiego, sygn. 10, k1..jpg

 • Powiększ zdjęcie List Janka z Nikołajewska informujący m.in. o sprawach ajnowskich i gilackich oraz spodziewanej „Wizycie” Japończyków na Sachalinie, 09.12.1904 r.; AAN, Akta Bronisława Piłsudskiego, sygn. 20.jpg

  List Janka z Nikołajewska informujący m.in. o sprawach ajnowskich i gilackich oraz spodziewanej „Wizycie” Japończyków na Sachalinie, 09.12.1904 r.; AAN, Akta Bronisława Piłsudskiego, sygn. 20.jpg

 • Powiększ zdjęcie Zaproszenie wystosowane przez J. Jotejkę do Bronisława Piłsudskiego do przybycia na zebranie organizacyjne Polskiej Ligi Nauczania, 16.02.1918 r.; AAN, Akta Bronisława Piłsudskiego, sygn. 25, k..jpg

  Zaproszenie wystosowane przez J. Jotejkę do Bronisława Piłsudskiego do przybycia na zebranie organizacyjne Polskiej Ligi Nauczania, 16.02.1918 r.; AAN, Akta Bronisława Piłsudskiego, sygn. 25, k..jpg

 • Powiększ zdjęcie List informujący o dacie spotkania z prof. Rozwadowskim, Nitschem i Estreicherem w sprawach wydawniczych Bronisława Piłsudskiego, 31.12.1906 r.; AAN, Akta Bronisława Piłsudskiego, sygn. 61,.jpg

  List informujący o dacie spotkania z prof. Rozwadowskim, Nitschem i Estreicherem w sprawach wydawniczych Bronisława Piłsudskiego, 31.12.1906 r.; AAN, Akta Bronisława Piłsudskiego, sygn. 61,.jpg

 • Powiększ zdjęcie Informacja o odłożeniu „seansu gilackiego”; AAN, Akta Bronisława Piłsudskiego, sygn.. 50, k. 2..jpg

  Informacja o odłożeniu „seansu gilackiego”; AAN, Akta Bronisława Piłsudskiego, sygn.. 50, k. 2..jpg

 • Powiększ zdjęcie Przepustki Bronisława Piłsudskiego na wyjazd z więzienia Rykowskiego w Okręgu Tumowskim do Okręgu Aleksandrowskiego, 1896 r.; AAN, Akta Bronisława Piłsudskiego, sygn. 117, k. 1..jpg

  Przepustki Bronisława Piłsudskiego na wyjazd z więzienia Rykowskiego w Okręgu Tumowskim do Okręgu Aleksandrowskiego, 1896 r.; AAN, Akta Bronisława Piłsudskiego, sygn. 117, k. 1..jpg

 • Powiększ zdjęcie Przepustki Bronisława Piłsudskiego na wyjazd z więzienia Rykowskiego w Okręgu Tumowskim do Okręgu Aleksandrowskiego, 1896 r.; AAN, Akta Bronisława Piłsudskiego, sygn. 117, k. 3..jpg

  Przepustki Bronisława Piłsudskiego na wyjazd z więzienia Rykowskiego w Okręgu Tumowskim do Okręgu Aleksandrowskiego, 1896 r.; AAN, Akta Bronisława Piłsudskiego, sygn. 117, k. 3..jpg

 • Powiększ zdjęcie Przepustki Bronisława Piłsudskiego na wyjazd z więzienia Rykowskiego w Okręgu Tumowskim do Okręgu Aleksandrowskiego, 1896 r.; AAN, Akta Bronisława Piłsudskiego, sygn. 117, k. 2.jpg

  Przepustki Bronisława Piłsudskiego na wyjazd z więzienia Rykowskiego w Okręgu Tumowskim do Okręgu Aleksandrowskiego, 1896 r.; AAN, Akta Bronisława Piłsudskiego, sygn. 117, k. 2.jpg

 • Powiększ zdjęcie Prośba T. Filipowicza z Krakowa o zostawienie w Londynie kluczy „od archiwalnych dokumentów”, 26.07.1910 r.; AAN, Akta Bronisława Piłsudskiego, sygn. 14, k. 1..jpg

  Prośba T. Filipowicza z Krakowa o zostawienie w Londynie kluczy „od archiwalnych dokumentów”, 26.07.1910 r.; AAN, Akta Bronisława Piłsudskiego, sygn. 14, k. 1..jpg

 • Powiększ zdjęcie List – wyrażenie chęci spotkania się z Bronisławem Piłsudskim prawdopodobnie w Tokio; AAN, Akta Bronisława Piłsudskiego, sygn. 35, k. 3..jpg

  List – wyrażenie chęci spotkania się z Bronisławem Piłsudskim prawdopodobnie w Tokio; AAN, Akta Bronisława Piłsudskiego, sygn. 35, k. 3..jpg

 • Powiększ zdjęcie List – wyrażenie chęci spotkania się z Bronisławem Piłsudskim prawdopodobnie w Tokio; AAN, Akta Bronisława Piłsudskiego, sygn. 35, k. 2..jpg

  List – wyrażenie chęci spotkania się z Bronisławem Piłsudskim prawdopodobnie w Tokio; AAN, Akta Bronisława Piłsudskiego, sygn. 35, k. 2..jpg

 • Powiększ zdjęcie List – wyrażenie chęci spotkania się z Bronisławem Piłsudskim prawdopodobnie w Tokio; AAN, Akta Bronisława Piłsudskiego, sygn. 35, k. 1..jpg

  List – wyrażenie chęci spotkania się z Bronisławem Piłsudskim prawdopodobnie w Tokio; AAN, Akta Bronisława Piłsudskiego, sygn. 35, k. 1..jpg

 • Powiększ zdjęcie List Edwarda Divers z Londynu na temat zapoznania kół angielskich z wynikami prac badawczych Bronisława Piłsudskiego, 21.06.1910 r.; AAN, Akta Bronisława Piłsudskiego, sygn. 11, k.1..jpg

  List Edwarda Divers z Londynu na temat zapoznania kół angielskich z wynikami prac badawczych Bronisława Piłsudskiego, 21.06.1910 r.; AAN, Akta Bronisława Piłsudskiego, sygn. 11, k.1..jpg

 • Powiększ zdjęcie List Marii Biedrzyckiej z Krakowa o sprawach „grafologii”, przesłaniu „Japonce” utworów muzycznych Szymanowskiego, Paderewskiego i innych twórców, 12.12.1907 r.; AAN, Akta Bronisława Piłsudskiego.jpg

  List Marii Biedrzyckiej z Krakowa o sprawach „grafologii”, przesłaniu „Japonce” utworów muzycznych Szymanowskiego, Paderewskiego i innych twórców, 12.12.1907 r.; AAN, Akta Bronisława Piłsudskiego.jpg

 • Powiększ zdjęcie List B. z Aleksandrowska do Bronisława Piłsudskiego w sprawie etnograficznych badań naukowych, 18.07.-08.1898 r.; AAN, Akta Bronisława Piłsudskiego, sygn. 2, k. 1..jpg

  List B. z Aleksandrowska do Bronisława Piłsudskiego w sprawie etnograficznych badań naukowych, 18.07.-08.1898 r.; AAN, Akta Bronisława Piłsudskiego, sygn. 2, k. 1..jpg

 • Powiększ zdjęcie Telegram z Sachalina z okazji świąt wielkanocnych, 05.04.1898 r.; AAN, Akta Bronisława Piłsudskiego, sygn. 13, k. 2..jpg

  Telegram z Sachalina z okazji świąt wielkanocnych, 05.04.1898 r.; AAN, Akta Bronisława Piłsudskiego, sygn. 13, k. 2..jpg

 • Powiększ zdjęcie Karta wizytowa Bronisława Piłsudskiego; AAN, Akta Bronisława Piłsudskiego, sygn. 143, k. 27..jpg

  Karta wizytowa Bronisława Piłsudskiego; AAN, Akta Bronisława Piłsudskiego, sygn. 143, k. 27..jpg

 • Powiększ zdjęcie Kalendarz Komitetu Narodowego Polskiego w Paryżu; AAN, Akta Bronisława Piłsudskiego, sygn.143, k. 78..jpg

  Kalendarz Komitetu Narodowego Polskiego w Paryżu; AAN, Akta Bronisława Piłsudskiego, sygn.143, k. 78..jpg

 • Powiększ zdjęcie Strona tytułowa pisma „Polonia” wydawanego we Francji podczas I wojny światowej, 18.03.1916 r.; AAN, Akta Bronisława Piłsudskiego, sygn. 138, k.1..jpg

  Strona tytułowa pisma „Polonia” wydawanego we Francji podczas I wojny światowej, 18.03.1916 r.; AAN, Akta Bronisława Piłsudskiego, sygn. 138, k.1..jpg

 • Powiększ zdjęcie Strona tytułowa gazety „Głos Narodu”, 11.12.1915 r.; AAN, Akta Bronisława Piłsudskiego, sygn. 138, k. 13..jpg

  Strona tytułowa gazety „Głos Narodu”, 11.12.1915 r.; AAN, Akta Bronisława Piłsudskiego, sygn. 138, k. 13..jpg

 • Powiększ zdjęcie Strona tytułowa wydawnictwa Szwajcarskiego Towarzystwa Ludoznawczego przesłanego Bronisławowi Piłsudskiemu, 1915 r.; AAN, Akta Bronisława Piłsudskiego, sygn. 139, k. 2..jpg

  Strona tytułowa wydawnictwa Szwajcarskiego Towarzystwa Ludoznawczego przesłanego Bronisławowi Piłsudskiemu, 1915 r.; AAN, Akta Bronisława Piłsudskiego, sygn. 139, k. 2..jpg

 • Powiększ zdjęcie List Alice Thistle z Londynu w sprawie urządzenia wystawy zbiorów etnograficznych Bronisława Piłsudskiego, 05.06.1910 r.; AAN, Akta Bronisława Piłsudskiego, sygn.70, k 1..jpg

  List Alice Thistle z Londynu w sprawie urządzenia wystawy zbiorów etnograficznych Bronisława Piłsudskiego, 05.06.1910 r.; AAN, Akta Bronisława Piłsudskiego, sygn.70, k 1..jpg

 • Powiększ zdjęcie Apel do ludzi dobrej woli w języku angielskim napisany przez Główny Komitet Pomocy dla Ofiar Wojny na Litwie, 1915 r.; AAN, Akta Bronisława Piłsudskiego, sygn. 136, k. 7..jpg

  Apel do ludzi dobrej woli w języku angielskim napisany przez Główny Komitet Pomocy dla Ofiar Wojny na Litwie, 1915 r.; AAN, Akta Bronisława Piłsudskiego, sygn. 136, k. 7..jpg

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-04-08
Data publikacji:2020-04-08
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Marcin Kunce
Liczba odwiedzin:768