Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

100 lecie służby cywilnej

100 lecie służby cywilnej

"Kalendarium 1920"

Archiwa Rodzinne Niepodległej

Skarby Archiwum Akt Nowych

 

1. Odezwa z polecenia Rządu Narodowego Tymczasowego od Komitetu Bratniej Pomocy do szlachty wszystkich ziem polskich zagrzewająca do powstania, 24 lutego 1863 r.; AAN, Polska Partia Socjalistyczna. Archiwum Londyńskie, sygn. 305/I/2, s. 17.

 

2. Świadectwo moralności Ignacego Daszyńskiego z 3 marca 1888 r.; AAN, Akta Ignacego Daszyńskiego, sygn. I/1, s. 3.

 

3. Odezwa Józefa Piłsudskiego do żołnierzy w przeddzień rocznicy wymarszu I Kadrowej, Ożarów 5 sierpnia 1915 r.; AAN, Zbiór mikrofilmów obcych, „Przegląd Wojskowy” , sygn. M-571.

 

4. Komendant Józef Piłsudski wraca z inspekcji 4. pułku piechoty Legionów Polskich, 1915 r.; AAN, Zbiór fotografii, sygn. 11/1–127.

 

5. Strony z pamiętnika Ludwika Namysłowskiego, oficera 3. pułku piechoty Legionów Polskich; AAN, Akta Janusza Ciborowskiego, brak sygn.

 

6. Deklaracja członka Związku Legionistów Polski; AAN, Związek Legionistów Polskich. Komenda Naczelna w Warszawie, sygn. 62, s. 8-9.

 

7. Rozkaz dzienny Nr 2 do żołnierzy Polskiej Organizacji Wojskowej, Lublin 19 marca 1916 r.; AAN, Akta Jędrzeja i Zofii Moraczewskich, sygn. 1, s. 44a.

 

8. Akt przekazania władzy Józefowi Piłsudskiemu przez Radę Regencyjną, 14 listopada 1918 r.; AAN, Kancelaria Cywilna Naczelnika Państwa, sygn. 1, s. 2.

 

9. List Józefa Piłsudskiego do Romana Dmowskiego rozpoczynający się od słów „Szanowny Panie Romanie” wzywający do wspólnych działań na rzecz Kraju w czasie Konferencji Pokojowej w Paryżu. Przemyśl, 21 grudnia 1918 r.; AAN, Komitet Narodowy Polski, sygn. 2223, s. 1-2.

 

10. Rękopis listu Ignacego Paderewskiego do Davida Lloyda George'a  z 15 sierpnia 1919 r. w kwestii ustaleń dotyczących spraw polskich w czasie Konferencji Pokojowej w Paryżu; AAN, Archiwum Ignacego Jana Paderewskiego, sygn. 846, s. 37-38.

 

 

 11. Pismo Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego, w którym przyjmuje dymisję rządu Ignacego J. Paderewskiego i powierza mu misję utworzenia nowego gabinetu, 9 grudnia 1919 r.; AAN, Archiwum Ignacego Jana Paderewskiego, sygn. 805, s. 73.  

 

12. Ultimatum dowodzącego XVI Armią Bolszewicką Nikołaja Sołłohuba adresowane do Prezydenta m.st. Warszawy z żądaniem bezwarunkowego poddania bez walki wojskom bolszewickim stolicy Polski, sierpień 1920 r.; AAN, Archiwum Romualda Śreniawa-Szypiowskiego, sygn. rob. III/100, s. 2.

 

 

13. Paszport dyplomatyczny Ignacego Jana Paderewskiego z 29 grudnia 1920 r.; AAN, Archiwum Ignacego Jana Paderewskiego, sygn. 3, s. 23.

 

14. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Ustawa z dnia 17 marca 1921 r. opublikowana w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej – R. 1921, Nr 44. Fragment; AAN, Biuro Sejmu RP w Warszawie, sygn. 13.

 

15. Traktat pokojowy polsko-sowiecki w Rydze z dnia 18 marca 1921 r.; AAN, Akta Jana Dąbskiego, sygn. 5.

 

16. Akt powołania rządu Wincentego Witosa przez prezydenta Stanisława Wojciechowskiego, 28 maja 1923 r.; AAN, Prezydium Rady Ministrów w Warszawie, sygn. 2–7, t. 13, s. 1.

 

17. Ustawa konstytucyjna z 23 kwietnia 1935 r. Fragment; AAN, Prezydium Rady Ministrów, akta grupowe, sygn. 5-4, s. 288-323.

 

18. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Ignacy Mościcki podpisuje Konstytucję 23 kwietnia 1935 r.; AAN, Akta Romana Lewickiego, sygn. 15/9.

 

 

 

19. Dekret nominacyjny Eugeniusza Kwiatkowskiego na Ministra Skarbu z 16 maja 1936 r.; AAN, Ministerstwo Skarbu, sygn. 966, s. 2.

 

 

20. Raport „Budowa portu w Gdyni i jego obecna eksploatacja”; AAN, Konsulat Generalny RP w Londynie, sygn. 113, s. 2.

 

 

21. Obwieszczenie mobilizacyjne z 3 września 1939 r.; AAN, Kampania wrześniowa 1939 r., sygn. 2, s. 3.

 

22. List Władysława Raczkiewicza do Ignacego Paderewskiego o powstaniu rządu emigracyjnego z dnia 30 września 1939 r.; AAN, Archiwum Ignacego Jana Paderewskiego 1861-1941, sygn. 1629, s. 1–2.

23. Pisma Szefa Dystryktu Warszawskiego GG Ludwika Fischera z 11 listopada 1939 r. do Generalnego Gubernatora Hansa Franka w sprawie Żydów z miasteczka Ostrów; AAN, Rząd Generalnego Gubernatorstwa w Warszawie, sygn. 422/1, s.53.

 

24. Meldunek o ukonstytuowaniu się Rady Pomocy Żydom z grudnia 1942 r.; AAN, Delegatura Rządu RP na Kraj, sygn. 202/XV-1, s. 2.

 

25. List Komendanta Żydowskiej Organizacji Bojowej do swojego zastępcy poza Gettem w sprawie walk z Niemcami, 23 kwietnia 1943 r.; AAN, Delegatura Rządu RP na Kraj, sygn. 202/XV/2 s. 314.

 

 

26. Akt zgonu osobistego sekretarza gen. Władysława Sikorskiego Adama Kułakowskiego wystawiony w Gibraltarze dnia 16 lipca 1943 r.; AAN, Zbiór dokumentów i pamiątek osobistych po obywatelach polskich zmarłych na terenie Wielkiej Brytanii, sygn. 34/1, s. 1.

 

 

27. Raport Oddziału II Komendy Głównej Armii Krajowej dotyczący produkcji niemieckich pocisków rakietowych na wyspie Uznam, 24 sierpnia 1943 r.;AAN, Armia Krajowa, sygn. 203/III/15, s. 394.

 

28. Listy Katyńskie, 1943 r.; AAN, Akta Katyńskie Jadwigi Majchrzyckiej.

 

 

29. Meldunki sieci wywiadowczej pracującej dla Komórki Wywiadu Przemysłowego "Lombard" Oddziału II KG AK z 6 grudnia 1943 r. o doświadczeniach z bronią rakietową na wyspie Uznam; AAN, Armia Krajowa,  sygn. 203/III/15, s. 390-391.

 

30. Sprawozdanie z wykonania akcji na Kutscherę  autorstwa Adama Borysa ps. Pług, dowódcy "Pegaza" wysłany do szefa Kedywu KG AK Augusta Emila Fieldorfa, ps. Nil, 22 lutego 1944 r.; AAN, Akta Piotra Stachiewicza, sygn. 2.

 

31. Ściśle tajna depesza-szyfr z 7 lipca 1944 r. od Naczelnego Wodza gen. Kazimierza Sosnkowskiego do Komendanta Głównego AK gen. Tadeusza Komorowskiego ps. Bór w sprawie wytycznych dotyczących akcji „Burza”; AAN, Armia Krajowa, sygn. 203/I-1, s. 22-23.

 

32. Raport Witolda Pileckiego z okresu czerwiec 1943 - lipiec 1944 r. Fragment; AAN, Delegatura Rządu RP na Kraj, sygn. 202/XVIII/1, s. 63-86, 88-91a.

 

33. Manifest Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego wraz z podpisami sygnatariuszy, Moskwa, 22 lipca 1944 r.; AAN, PKWN, sygn. 233/12, k. 79-81.

 

34. Przebieg pertraktacji kapitulacyjnych Powstania Warszawskiego przeprowadzonych z Niemcami w dniach 27 września 1944 - 3 października 1944 r. Sprawozdanie gen. Tadeusza Komorowskiego ps. Bór  wraz z załącznikami; AAN,  Archiwum Zakładu Historii II Wojny Światowej IH PAN, sygn. A476/69.

 

35. Instrukcja dla członków Armii Krajowej dotycząca rozpoznania broni rakietowej V-1 i V-2 z roku 1944; AAN, Armia Krajowa, sygn. 203 /III – 9, s. 464–465.

 

36. Pismo Michała Żymierskiego do Bolesława Bieruta w sprawie nominacji Konstantego Rokossowskiego na Marszałka Polski, 5 listopada 1949 r.; AAN, Kancelaria Cywilna Prezydenta RP i Rady Państwa, sygn. 31, s. 179.

 

37. Projekt Konstytucji PRL w jęz. rosyjskim z uwagami ołówkiem Józefa Stalina; AAN, Kolekcja akt różnej proweniencji, sygn. I /113, s. 1.

 

38. Protokół z wykonania wyroku kary śmierci na Auguście Emilu Fieldorfie z 24 lutego 1953 r.; AAN, Prokuratura Generalna, sygn. 17/486, s. 73 i 75.

 

39. Notatka służbowa dotycząca działania MO i jednostek WP w czasie zajść w Poznaniu w czerwcu 1956 r. Fragment; AAN, Akta Mieczysława Moczara, sygn. 15, s. 48.

 

40. Rękopis przemówienia Wiesława Gomułki na zebraniu warszawskiego aktywu partyjnego w Sali Kongresowej 19 marca 1968 r.; AAN, PZPR. KC w Warszawie, sygn. XIA/269, s. 42.

 

41. Przebieg wydarzeń na wybrzeżu i w kraju w okresie 14-23 grudnia 1970 r. Fragment; AAN, Akta Mieczysława Moczara, sygn. 16, s. 201.

 

42. Fragment Instrukcji Cenzorskiej z 1980 r. dotyczący Kultury - Historii; AAN, Główny Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk w Warszawie, sygn. 1546, s. 20.

 

43. Ściśle tajny protokół z posiedzenia KC PZPR w dniu 13 grudnia 1981 r. na temat sytuacji społeczno-politycznej w kraju. Fragment; AAN, PZPR. KC w Warszawie, sygn. V/171, s. 404-420.