Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

ODDZIAŁ IV

INFORMACJI NAUKOWEJ I UDOSTĘPNIANIA ZASOBU

Kierownik - Dorota Gębicka
tel. 022 58 93 101

e-mail: dorota.gebicka@aan.gov.pl

Pracownia Naukowa tel. 022 58 93 119
e-mail: pracownia@aan.gov.pl

Pracownia Reprografii tel. 022 58 93 152
e-mail: reprografia@aan.gov.pl

 

ZADANIA ODDZIAŁU:

 1. udzielanie informacji o zasobie i udostępnianie archiwalnych pomocy ewidencyjno -informacyjnych,
 2. gromadzenie pomocy ewidencyjno - informacyjnych dotyczących zasobu opracowanego,
 3. wypożyczanie archiwaliów w obiegu wewnętrznym z magazynów do Pracowni Naukowej,
 4. udostępnianie materiałów archiwalnych w obu Pracowniach Naukowych,
 5. wypożyczanie materiałów archiwalnych poza Archiwum w ramach wymiany międzyarchiwalnej,
 6. wykonywanie kwerend krajowych i zagranicznych,
 7. wydawanie uwierzytelnionych odpisów, wypisów i reprodukcji oraz zaświadczeń z przechowywanych materiałów archiwalnych,
 8. prowadzenie rejestru udostępniania archiwaliów,
 9. prowadzenie rejestru użytkowników Pracowni Naukowej,
 10. gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie księgozbioru Biblioteki Archiwum na potrzeby pracowników i użytkowników,
Do zadań sekcji reprograficznej należy:
 1. wykonywanie na potrzeby użytkowników kserokopii i skanów z dokumentów papierowych, mikrofilmów, negatywów i fotografii,
 2. wykonywanie kopii fotograficznych i mikrofilmowych na potrzeby Archiwum,
 3. przygotowanie materiałów archiwalnych do reprodukowania w Archiwum i Narodowym Archiwum Cyfrowym

Nazwy instytucji i numery telefonów pod które AAN radzi dzwonić w sprawie zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach:

 1. Zakład Obsługi Ministerstwa Gospodarki, tel. 693 59 95, 693 58 22.
 2. Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Oddział Archiwum w Otwocku, tel. 22 788 45 12, 22 788 53 66.
 3. Archiwum Centrum Informacji Prawno-Finansowej, tel. 619 27 90, 619 25 90.
 4. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, tel. 623 20 16, 623 20 17.
 5. Centralny Związek Spółdzielczości Pracy, tel. 628 51 86.
 6. Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, tel. 626 02 31.
 7. "ŁAD" Łubna k/ Konstancina-Jeziornej, ul. Łubińska 3c, tel. 727 57 22
 8. Archiwum Biura Zarządu m. st. W-wy, tel. 826 70 21.
 9. Archiwum "LOCATA", tel. O 602 673 906.
 10. Krajowa Rada Spółdzielcza, tel. 826 72 21.