Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

ODDZIAŁ III

EWIDENCJI I PRZECHOWYWANIA ZASOBU

Kierownik - Małgorzata Król
tel. 022 58 93 112
e-mail: malgorzata.krol@aan.gov.pl

 

ZADANIA ODDZIAŁU:

 1. Prowadzenie ewidencji całości przechowywanego zasobu archiwalnego, a w szczególności: księgi nabytków i ubytków, księgi przesunięć międzyzespołowych, kartoteki zespołów i zbiorów, spisu zespołów i zbiorów,   spisów zdawczo – odbiorczych, spisów roboczych, inwentarzy archiwalnych,  ewidencji skarbowej,  inwentarza topograficznego;
 2. Gromadzenie pomocy ewidencyjno-informacyjnych w zakresie zasobu opracowanego i nieopracowanego;
 3. Współudział w przedsięwzięciach popularyzatorskich, edukacyjnych i wydawniczych;
 4. Przejmowanie materiałów archiwalnych;
 5. Rozmieszczenie i zabezpieczenie materiałów archiwalnych;
 6. Nadzorowanie zabezpieczenia materiałów archiwalnych w zakresie zagwarantowania stałych i optymalnych warunków przechowywania materiałów archiwalnych we współpracy z oddziałem konserwacji archiwaliów;
 7. Zgłaszanie potrzeb w zakresie wyposażenia magazynów archiwalnych w niezbędne urządzenia i sprzęt;
 8. Realizacja zamówień na materiały archiwalne dla Pracowni Naukowych i pracowników Archiwum;
 9. Rejestracja ruchu osób spoza Oddziału III w pomieszczeniach magazynowych;
 10. Organizacja i koordynacja praktyk studenckich organizowanych w Archiwum oraz opieka nad stażystami;
 11. Wykonywanie kwerend w zasobie Archiwum;
 12. Wydawanie uwierzytelnionych odpisów, wypisów i reprodukcji z przechowywanych materiałów archiwalnych;
 13. Prowadzenie spraw w zakresie przechowywania dokumentacji o czasowym okresie przechowywania zlikwidowanych przedsiębiorców i pracodawców;
 14. Współpraca z Archiwum Państwowym Dokumentacji Osobowej i Płacowej oraz z innymi archiwami państwowymi w zakresie przechowywania dokumentacji o czasowym okresie przechowywania;
 15. Obsługa kwerend pracowniczych i udzielanie informacji o miejscu przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej udostępnianie dokumentacji upoważnionym osobom i organom;
 16. Prowadzenie ewidencji dokumentacji przechowywanej w ramach działalności usługowej.