Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

100 lecie służby cywilnej

100 lecie służby cywilnej

"Kalendarium 1920"

Archiwa Rodzinne Niepodległej

ODDZIAŁ II

Ewidencji i opracowania zasobu archiwalnego

Kierownik oddziału - Anna Braun-Gałązka
tel. 22 58 93 196
e-mail: anna.braun-galazka@aan.gov.pl

 1. Do zakresu działania Oddziału II ewidencji i opracowania zasobu archiwalnego w szczególności należy:
 • przejmowanie do zasobu Archiwum materiałów archiwalnych wraz ze sporządzoną do nich ewidencją, w tym nabytych w drodze zakupu i darowizn, w porozumieniu
  z Oddziałem I i Oddziałem VI;
 • prowadzenie ewidencji zasobu archiwalnego m.in.: księgi nabytków, księgi ubytków, księgi przesunięć międzyzespołowych, kartoteki zespołów i zbiorów;
 • weryfikacja ewidencji pod względem poprawności formalnej, aktualności i wzajemnej spójności;
 • prowadzenie teczek zespołów i zbiorów;
 • gromadzenie pomocy ewidencyjno-informacyjnych w zakresie zasobu opracowanego
  i nieopracowanego;
 • organizacja przechowywania i rozmieszczania zasobu w magazynach archiwalnych;
 • rejestracja ruchu osób w magazynach archiwalnych;
 • prowadzenie inwentarza topograficznego;
 • bieżąca realizacja wypożyczeń i zwrotów materiałów archiwalnych;
 • stały nadzór nad stanem zasobu m.in. poprzez prowadzenie skontrum zasobu archiwalnego;
 • przygotowywanie spisów roboczych dla zespołów bez ewidencji;
 • wydawanie uwierzytelnionych odpisów, wypisów i reprodukcji z przechowywanych materiałów archiwalnych;
 • wypożyczanie materiałów archiwalnych do innych archiwów oraz prowadzenie ewidencji tych czynności.
 1. W strukturze oddziału II ewidencji i opracowania zasobu wyodrębnia się Sekcję opracowania zasobu archiwalnego. Do zakresu jej działania w szczególności należy:
 • prowadzenie prac w zakresie porządkowania i opracowywania materiałów archiwalnych, zgodnie z zasadami archiwistyki oraz obowiązującymi przepisami metodycznymi;
 • sporządzanie archiwalnych pomocy ewidencyjno-informacyjnych oraz pomocy archiwalnych wyższego rzędu;
 • przedkładanie Regionalnej Komisji Metodycznej Archiwum Państwowego w Warszawie, Archiwum Akt Nowych, Archiwum Głównego Akt Dawnych, Archiwum Państwowego
  w Siedlcach i Narodowego Archiwum Cyfrowego do opiniowania propozycji metod opracowania materiałów archiwalnych oraz opracowanych zespołów (zbiorów) archiwalnych wraz ze sporządzonymi do nich pomocami ewidencyjno-informacyjnymi;
 • zgłaszanie projektów i inicjowanie prac badawczych w zakresie archiwistyki, historii
  i nauk pokrewnych;
 • przygotowywanie opinii i ekspertyz w zakresie postępowania z materiałami archiwalnymi oraz metod ich opracowania;
 1. W strukturze oddziału II ewidencji i opracowania zasobu wyodrębnia się Sekcję ikonografii. Do zakresu jej działania w szczególności należy:
 • prowadzenie prac w zakresie ewidencjonowania i opracowania materiałów archiwalnych ikonograficznych takich jak: fotografie, plakaty, rysunki, gwasze, ryciny, albumy, karty pocztowe, zgodnie z zasadami archiwistyki oraz obowiązującymi przepisami metodycznymi;
 • prowadzenie bazy materiałów ikonograficznych z zasobu Archiwum;
 • wybór materiałów wizualnych do publikacji i promocji;
 • zabezpieczanie materiałów ikonograficznych pod nadzorem komórki organizacyjnej właściwej w tym zakresie;
 • współpraca i utrzymywanie kontaktów z instytucjami gromadzącymi materiały ikonograficzne, w zakresie wymiany doświadczeń metodycznych w celu podniesienia jakości ich opisu.