Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

100 lecie służby cywilnej

100 lecie służby cywilnej

"Kalendarium 1920"

Archiwa Rodzinne Niepodległej

DZIAŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY

Główny Księgowy - Barbara Trzcińska
tel. 22 58 93 110
e-mail: barbara.trzcinska@aan.gov.pl

Dział finansowo-księgowy
tel. 22 58 93 111

 1. Do zakresu działania Działu finansowo-księgowego, którym kieruje główny księgowy, w szczególności należy:
 • opracowywanie projektów i planów budżetu Archiwum w układzie budżetu tradycyjnego i zadaniowego;
 • przygotowywanie wniosków dotyczących przesunięć środków w planie wydatków budżetu Archiwum w układzie tradycyjnym i zadaniowym;
 • opracowywanie harmonogramów dochodów i wydatków, zapotrzebowania na środki budżetowe w Systemie Obsługi Budżetu Państwa i monitorowanie wykonania planów dochodów i wydatków dysponenta III stopnia;
 • kontrolowanie zgodności operacji finansowych z planem finansowym Archiwum;
 • prowadzenie obsługi finansowej i księgowej dochodów i wydatków oraz innych projektów i zadań powierzonych do realizacji Archiwum w zakresie planu finansowego;
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych Archiwum;
 • naliczanie, wypłacanie i rozliczanie wynagrodzeń wynikających ze stosunku pracy oraz innych świadczeń pracowniczych;
 • rozliczanie umów cywilno-prawnych;
 • sporządzanie sprawozdawczości budżetowej i finansowej Archiwum;
 • sporządzanie deklaracji i informacji podatkowych oraz deklaracji rozliczeniowych do ZUS;
 • wystawianie dowodów sprzedaży;
 • opracowywanie i sporządzanie do GUS i Szefa Służby Cywilnej sprawozdań z zakresu właściwości działu finansowo-księgowego;
 • zgłaszanie i wyrejestrowywanie osób zatrudnionych na podstawie zawartych umów do PPK;
 • sporządzenie dokumentacji wynagrodzeniowej dla byłych pracowników w zakresie danych płacowych;
 • prowadzenie obsługi finansowej i księgowej: Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
 • wpłat i wypłat wadiów i kaucji z tytułu należytego zabezpieczenia umów z Prawa zamówień publicznych;
 • wystawianie i rozliczanie delegacji służbowych;
 • prowadzenie rejestru delegacji służbowych.
 1. Do zadań głównego księgowego należy w szczególności realizacja zadań wynikających z art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.