Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

ODDZIAŁ VII

KONSERWACJI ARCHIWALIÓW

Kierownik - Magdalena Wiercińska
tel. 022 58 93 131
e-mail: magdalena.wiercinska@aan.gov.pl

 

ZADANIA ODDZIAŁU:


Oddział Konserwacji początkowo funkcjonował jako niewielka pracownia działająca w służbie ochrony zasobu AAN w ramach innych oddziałów. Od dziewięciu lat funkcjonuje w strukturach Archiwum Akt Nowych jako samodzielny oddział z wyodrębnioną sekcją konserwacji masowej. Oddział w swojej strukturze posiada także komorę fumigacyjną, której użytkowaniezapewnia samowystarczalnośćprowadzenia procesów konserwatorskich.

Podstawowym zadaniem oddziału jest szeroko pojęta ochrona zasobu, która obejmuje nie tylko profilaktykę konserwatorską, ale również konserwację masową i jednostkową archiwaliów. Oddział stara się odpowiadać na potrzeby całego spektrum problemów  jakie stawia przed nim zasób AAN, organizując wyspecjalizowane stanowiska pracy i stale poszukując najlepszych dostępnych rozwiązań.
Ponieważ poza dokumentacją papierowa do zasobu należy także tzw. dokumentacja nie aktowa, będąca często elementem darowizn osób prywatnych, od konserwatorów wymagane są umiejętności interdyscyplinarne, wykraczające poza specjalizację konserwacji papieru.
Oddział Konserwacji w AAN pełni opiekę merytoryczny nad trzema Archiwami Państwowymi (NAC, AP w Radomiu i AP w Siedlcach) w zakresie ochrony i konserwacji zasobów,współpracującz ich opiekunami i konserwatorami.
Pracownicy prowadzą szczegółową dokumentację opisową i fotograficzną prac konserwatorskich, wykonują również podstawowe badania laboratoryjne. We własnym zakresie wykonują także prace introligatorskie, specjalizując się zwłaszcza w introligatorstwie artystycznym.
Dodatkowo Pracownia Konserwacji zaangażowana jest w przejmowanie akt, kontrolując stan zachowania nabytków oraz akt przygotowywanych do przejęcia.
Wraz z Oddziałem II bierze udział w kontrolach tematycznych archiwów zakładowych. 
 


PRACOWNIA KONSERWACJI MASOWEJ

Koordynator - Aleksandra Stecko
tel. 022 58 93 168
email: aleksandra.stecko@aan.gov.pl

 

ZADANIA PRACOWNI:

Pracownia Konserwacji Masowej, której uroczyste otwarcie miało miejsce 6 grudnia 2006 roku, powstała w ramach Wieloletniego Programu Rządowego "Kwaśny Papier".
Była to pierwsza linia służąca do masowego odkwaszania uruchomiona w archiwach państwowych.
Pracownia wyposażona jest w urządzenie C900 firmy Neschen opartej na wodnej technologii odkwaszania, oraz ręczne stanowisko do metody bezwodnej Bookkeeper.
Zastosowany proces technologiczny umożliwia uproszczony, ale kompleksowy zakres prackonserwatorskich obejmujący przede wszystkim odkwaszanie i wzmacnianie papieru, jak również czyszczenie oraz naprawy uszkodzonych akt.
Pracownia Masowa współpracuje z siedmioma Archiwami Państwowymi odkwaszając bezpłatnie dokumenty z ich zasobów.
Z uwagi na charakter zasobu AAN, szacuje się że około 90% posiadanych przez archiwum dokumentów powinno zostać poddane odkwaszeniu.