bootstrap dropdown

Marszałek Józef Piłsudski w karykaturach
Zdzisława Czermańskiego; zbiór AAN.