Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Witamy na naszej stronie

Archiwum Akt Nowych zaprasza na naszą stronę, z nadzieją że zachęci ona do następnych spotkań. Pragniemy ułatwić Państwu korzystanie z naszego zasobu oraz odpowiedzieć na nurtujące Was pytania, co można u nas znaleźć i jak należy szukać? Jeśli chcecie do nas przyjechać w linku "udostępnianie" znajdziecie informacje o godzinach otwarcia Pracowni Naukowych, pobrać zgłoszenie użytkownika, rewersy. Jeśli chcecie Państwo poznać nasz zasób lub zasób innych Archiwów Państwowych radzimy skorzystać ze strony Szukaj w archiwach. Możecie Państwo korzystać także z usług świadczonych przez AAN, o cenach dowiecie się z zamieszczonego na stronie cennika. Będziemy Państwa informować także o organizowanych przez nas imprezach, kursach, promocjach książek. Życzymy miłej lektury.


Informacje o zasobie AAN znajdują się na www.szukajwarchiwach.pl


Szanowni Państwo,

sygnatury 1288-2795 z zespołu 1102 Główny Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk w Warszawie z lat 1945-1990 w związku z trwającymi pracami konserwatorskimi zostały wyłączone z udostępniania w Pracowni Naukowej.

Za niedogodności przepraszamy.


DECYZJA DYREKTORA ARCHIWUM AKT NOWYCH W WARSZAWIE 
W sprawie czasowego wyłączenia zespołu archiwalnego z udostępniania.
W związku koniecznością wykonania pilnych prac  związanych z opracowaniem i korektą ewidencji wyłączam z udostępniania na okres do 30 września 2018 r. 
Zespoły akt:

- 2/190  „Polska Misja Wojskowa przy Sojuszniczej Radzie Kontroli w Berlinie” [1931, 1937-1944] 1945-1958 
- 2/287 „Biuro Rewindykacji w Warszawie [1937, 1940-1944] 1945-1951, [1953, 1956, 1960] 
- 2/291 „Biuro Odszkodowań Wojennych przy Prezydium Rady Ministrów w Warszawie” 1944-1049 

Dyrektor Archiwum Akt Nowych Tadeusz Krawczak


Uprzejmie informujemy, że Pracownia Naukowa Archiwum Akt Nowych w 2019 roku będzie czynna w skróconym wymiarze pracy w dniach:
- 18 kwietnia do godz. 15.30
- 29 i 30 kwietnia do godz. 15.30
- 19 czerwca do godz. 15.30
- 31 października do godz. 15.30
- 23 i 30 grudnia do godz. 15.30
- 31 grudnia do godz. 13.00
Pracownia Naukowa będzie nieczynna w dniach:
- 21 stycznia
- 02 maja
- 21 czerwca
- 24 grudnia
- 27 grudnia
Jednocześnie informujemy, że w miesiącach letnich:
- w lipcu i sierpniu Pracownia Naukowa będzie czynna w godzinach od 9.00 do 15.30.
Za niedogodności przepraszamy.

DECYZJA DYREKTORA ARCHIWUM AKT NOWYCH W WARSZAWIE Z DNIA 20 GRUDNIA 2013r.
W sprawie czasowego wyłączenia zespołu archiwalnego z udostępniania.
W związku z koniecznością opracowania metadanych dla potrzeb portalu internetowego i przeprowadzenia niezbędnych prac konserwatorskich, działając zgodnie z §9 ust. 2-3 Zarządzenia nr 4 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 1 lutego 2013r. w sprawie organizacji udostępniania materiałów archiwalnych w archiwach państwowych, postanawiam wycofać z udostępniania akta zespołu archiwalnego nr 2/1102 Główny Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk w Warszawie.
Decyzja będzie obowiązywać od dnia 1 stycznia 2014r. do czasu zakończenia wszelkich niezbędnych prac, a w szczególnych okolicznościach okres wyłączenia może zotać przedłużony. Możliwe jest także wcześniejsze przekazanie do udostępniania części zespołu, w odniesieniu do których prace ewidencyjno-konserwatorskie zostały definitywnie zakończone.

Dyrektor Archiwum Akt Nowych Tadeusz Krawczak

Najnowsze aktualności

Przejdź do - Ulotka%20Rady%20Narodowej%20dla%20Księstwa%20Cieszyńskiego%20proklamująca%20przynależność%20Śląska%20Cieszyńskiego%20do%20Polski,%20AAN,%20Zbiór%20druków%20ulotnych,%20sygn.%2075,%20k.%201.

Polska Rada Narodowa Księstwa Cieszyńskiego

19 października 2015

19 października 1918 roku polskie ugrupowania polityczne utworzyły w Cieszynie Polską Radę Narodową Księstwa Cieszyńskiego. Był to pierwszy formalny rząd polski stanowiący zalążek II Rzeczypospolitej.

Jan Annusewicz
Czytaj więcej o: Polska Rada Narodowa Księstwa Cieszyńskiego
Przejdź do - Kapelan%20NSZZ%20„Solidarność”%20ks.%20Jerzy%20Popiełuszko,%20AAN,%20Archiwum%20Prymasowskiego%20Komitetu%20Pomocy%20Osobom%20Pozbawionym%20Wolności%20i%20ich%20Rodzinom,%20sygn.%20510.

31 lat temu uprowadzono ks. Jerzego Popiełuszkę

19 października 2015

19 października 1984 roku  podczas powrotu z Bydgoszczy do Warszawy nieopodal miejscowości Górsk, kapelan warszawskiej „Solidarności” ks. Jerzy Popiełuszko wraz ze swoim kierowcą Waldemarem Chrostowskim, został porwany przez funkcjonariuszy Samodzielnej Grupy „D” Departamentu IV MSW.

Jan Annusewicz
Czytaj więcej o: 31 lat temu uprowadzono ks. Jerzego Popiełuszkę
Przejdź do - Pierwsza%20wizyta%20Ojca%20Świętego%20w%20Polsce,%202-10.VI.1979%20r.;%20AAN,%20Archiwum%20Prymasowskiego%20Komitetu%20Pomocy...,%20sygn.%20555,%20s.%205,%2030.

37. rocznica wybrania Karola Wojtyły nowym Papieżem

16 października 2015

16 października 1978 roku Arcybiskup metropolita krakowski Karol Wojtyła został wybrany nowym papieżem. Został pierwszym biskupem Rzymu spoza Włoch od 456 lat, od pontyfikatu Hadriana VI oraz najmłodszym od 1846 roku, od wyboru Piusa IX. Był jednym z najbardziej wpływowych przywódców na świecie w II połowie XX wieku.

Jan Annusewicz
Czytaj więcej o: 37. rocznica wybrania Karola Wojtyły nowym Papieżem
Przejdź do - Legitymacja%20Krzyża%20Kaniowskiego%20Mieczysława%20Boruty%20–%20Spiechowicza,%20AAN,%20Akta%20Mieczysława%20Boruty%20–%20Spiechowicza,%20sygn.%206.

30. rocznica śmierci generała Mieczysława Boruta – Spiechowicza

13 października 2015

13 października 1985 roku zmarł generał brygady Mieczysław Boruta – Spiechowicz, uczestnik dwóch wojen światowych oraz wojny polsko – bolszewickiej.

Urodził się 20 lutego 1894 roku w Rzeszowie. Po wybuchu I wojny światowej wstąpił do Drużyn Strzeleckich, następnie do Legionów Polskich. Uczestniczył w obronie Lwowa w styczniu 1919 roku. Za męstwo w bitwie pod Grannem otrzymał Krzyż Srebrny Orderu Virtuti Militari.

Jan Annusewicz
Czytaj więcej o: 30. rocznica śmierci generała Mieczysława Boruta – Spiechowicza
Przejdź do - Generał%20Lucjan%20Żeligowski%20na%20koniu,%20AAN,%20Akta%20Lucjana%20Żeligowskiego,%20sygn.%2017,%20s.15.

95 lat temu proklamowano Litwę Środkową

12 października 2015

12 października 1920 roku proklamowano powstanie Litwy Środkowej jako formalnie niezależny organizm państwowy z stolicą w Wilnie. Uczynił to, na prośbę marszałka Józefa Piłsudskiego, gen. Lucjan Żeligowski. Zainicjował on tzw. „bunt Żeligowskiego”, tj. operację wojskową mającą na celu zajęcie Wilna i okolic, by następnie przyłączyć te ziemie do Polski.

Jan Annusewicz
Czytaj więcej o: 95 lat temu proklamowano Litwę Środkową
Przejdź do - Adam%20Grzegorz%20Dąbrowski%20

Nowa publikacja Archiwum Akt Nowych

9 października 2015

Nakładem Archiwum Akt Nowych i Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych ukazała się publikacja Adam Grzegorz Dąbrowski Kancelaria Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie w latach 1918-1939. Jest to pierwsze monograficzne opracowanie, poświęcone organizacji i działalności kancelarii, tworzeniu się registratury, funkcjonowaniu archiwum zakładowego, dziejom oraz ocalałym aktom centralnego urzędu rangi ministerialnej II Rzeczypospolitej.

AAN
Czytaj więcej o: Nowa publikacja Archiwum Akt Nowych
Przejdź do - Król%20Karol%20XVI%20Gustaw%20wręcza%20Czesławowi%20Miłoszowi%20dyplom%20Nagrody%20Nobla,%20Rzeczpospolita%2016-17.12%202000%20r.;%20AAN,%20Telewizja%20Polska%20S.A.%20Zbiór%20wycinków%20prasowych,%20sygn.%201/2165.

35 rocznica przyznania literackiej Nagrody Nobla Czesławowi Miłoszowi

9 października 2015

9 października 1980 roku Czesław Miłosz został laureatem Nagrody Nobla w dziedzinie literatury. W swoim uzasadnieniu Akademia Szwedzka przyznała to wyróżnienie polskiemu poecie ponieważ Miłosz z „ bezkompromisową jasnością postrzegania wyraził warunki, na jakie jest wystawiony człowiek w świecie ostrego konfliktu”. W zasobie Archiwum Akt Nowych znajdują się materiały archiwalne poświęcone temu wydarzeniu , jak i postaci noblisty.

Jan Annusewicz
Czytaj więcej o: 35 rocznica przyznania literackiej Nagrody Nobla Czesławowi Miłoszowi